De Trommelaars

tegelvoorbeeld

Niemand vindt het prettig als de trommelaars weer komen. Zo één keer per jaar maken ze een rondgang door de stad. De groep bestaat uit ongeveer 15 personen.

Zij kondigen zich aan door een vaag en verwaaid getrommel vanuit de verte. Langzaam en onverbiddelijk zwelt het geluid aan en is dan te horen vanuit telkens een andere plek in de stad, nu eens uit een steeg, dan weer uit een straat of vanaf een plein.

Op een bepaald moment komt het geluid nog slechts van één plek. Dan zijn de trommelaars voor een huis stil gaan staan.

Even maken ze geen geluid. De bewoners hebben nu 5 minuten om te vertrekken.

Dan trommelt de groep tot het huis inzakt.

Als dat gebeurd is, pakken ze allemaal wat mooi gekleurde scherven of een snuisterijtje tussen het puin vandaan en verlaten ze de stad, zachtjes trommelend.

"Er is niets tegen te doen," zeggen de autoriteiten, "het is een kwestie van alert blijven en zorgen niet teveel waardevolle spullen in huis te hebben."